Társasági Adó támogatás

A 2011. nyarán óta életbe lépett, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény (TAO) módosítása nagyon nagy lehetőséget jelent a magyar sportnak és egyesületünknek is a fejlődésre.  A törvény az úgynevezett látvány-csapatsportokban működő sportszervezetek részére lehetőséget biztosít arra, hogy a jogszabályi keretek betartása mellett részesüljenek a vállalkozások Társasági Adójából.  Egyesületünk idén is a támogatható klubok közé tartozik. A pályázatunkban elsősorban az egyesületben sportoló gyermekek edzés és versenyzési körülményeinek javítását tűztük ki célul. A 2019/20-as TAO évadra pályázott …. Ft támogatást, a terembérleti díjak és az edzői bérek megfizetése mellett az alábbi tervek megvalósítására kívánjuk fordítani:

  • A Németh Imre Általános Iskola Tornaterméhez kapcsolódó levegőztető berendezés cseréje, a terem mennyezeti ablakainak árnyékolása
  • Minden csapatunknak új versenymezt kell vásárolnunk. A régiek megkoptak, elhasználódtak.
  • Új labdákra, sporteszközökre van szükségünk, eszközparkunkat bővíteni és frissíteni szükséges.
  • Szeretnénk a 2007-2008-as születésű, országos versenyrendszerben induló csapatunkat nemzetközi tornán is megmérettetni
  • Az alap informatikai berendezések (laptop, tablet) elengedhetetlen feltételei az egyesület munkának. Jelenleg vezetőink a saját eszközeikkel dolgoznak.

Keressük azokat a támogatókat:

  • Akik egyetértenek az egyesület fejlesztési céljaival!
  • Akik támogatásra érdemesnek találják a Zuglói Sasok Sportegyesület munkáját!
  • Akik a befizetendő társasági adójuk max. 90%-át (társasági adóelőlegük max. 50 %-át) szívesen ajánlanák fel a kosárlabda sport fejlesztésére!
  • Akik élnének a támogatásért járó adókedvezmény előnyeivel!

Támogatási szándékával kérjük keresse Tóth Andreát, a Zuglói Sasok Sportegyesület ügyvezető elnökét!

Segítségüket előre is köszönjük!

Elérhetőségek:

Telefon: + 36 30 841 6818
Email:  tao@zugloisasok.hu

Fontos dokumentumok:

A társasági adó felajánlásának szabályai

1996. évi LXXXI. tv a társasági és osztalékadóról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600081.TV