Társasági Adó támogatás

A 2011. nyarán óta életbe lépett, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény (TAO) módosítása nagyon nagy lehetőséget jelent a magyar sportnak és egyesületünknek is a fejlődésre.  A törvény az úgynevezett látvány-csapatsportokban működő sportszervezetek részére lehetőséget biztosít arra, hogy a jogszabályi keretek betartása mellett részesüljenek a vállalkozások Társasági Adójából.  Egyesületünk idén is a támogatható klubok közé tartozik. A pályázatunkban elsősorban az egyesületben sportoló gyermekek edzés és versenyzési körülményeinek javítását tűztük ki célul. A 2019/20-as TAO évadra pályázott …. Ft támogatást, a terembérleti díjak és az edzői bérek megfizetése mellett az alábbi tervek megvalósítására kívánjuk fordítani:

  • A Németh Imre Általános Iskola Tornaterméhez kapcsolódó levegőztető berendezés cseréje, a terem mennyezeti ablakainak árnyékolása
  • Minden csapatunknak új versenymezt kell vásárolnunk. A régiek megkoptak, elhasználódtak.
  • Új labdákra, sporteszközökre van szükségünk, eszközparkunkat bővíteni és frissíteni szükséges.
  • Szeretnénk a 2007-2008-as születésű, országos versenyrendszerben induló csapatunkat nemzetközi tornán is megmérettetni
  • Az alap informatikai berendezések (laptop, tablet) elengedhetetlen feltételei az egyesület munkának. Jelenleg vezetőink a saját eszközeikkel dolgoznak.

Keressük azokat a támogatókat:

  • Akik egyetértenek az egyesület fejlesztési céljaival!
  • Akik támogatásra érdemesnek találják a Zuglói Sasok Sportegyesület munkáját!
  • Akik a befizetendő társasági adójuk max. 90%-át (társasági adóelőlegük max. 50 %-át) szívesen ajánlanák fel a kosárlabda sport fejlesztésére!
  • Akik élnének a támogatásért járó adókedvezmény előnyeivel!

Támogatási szándékával kérjük keresse Tóth Andreát, a Zuglói Sasok Sportegyesület ügyvezető elnökét!

Segítségüket előre is köszönjük!

Elérhetőségek:

Telefon: + 36 30 841 6818
Email:  tao@zugloisasok.hu

Fontos dokumentumok:

A társasági adó felajánlásának szabályai

1996. évi LXXXI. tv a társasági és osztalékadóról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600081.TV

Zuglói Sasok bemutatkozó

SFP kérelem

Jóváhagyó végzés

Zuglói Sasok bemutatkozó

SFP kérelem

Jóváhagyó végzés

Zuglói Sasok bemutatkozó

SFP kérelem

Jóváhagyó végzés

Zuglói Sasok bemutatkozó

SFP kérelem

Jóváhagyó végzés

Zuglói Sasok bemutatkozó

SFP kérelem

Jóváhagyó végzés

Zuglói Sasok bemutatkozó

SFP kérelem

Jóváhagyó végzés